Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı Güncellendi.