Duyurular Bilişim Teknolojileri Rehberliği Görevi

Bilişim Teknolojileri Rehberliği Görevi

Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün ilgi yazısında; Fatih Projesi kapsamında donanım kurulumu tamamlanan veya işler vaziyette en az bir bilişim teknolojileri sınıfı bulunan okullarımızda Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni görevlendirmesi ile ilgili açıklamalar ve formlar ektedir.

Önemli Açıklamalar

 • 31.10.2012 tarihi itibariyle, yürürlükte olan Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmen görevlendirmeleri iptal edilecektir. 01.11.2012 – 25.01.2013 tarihleri arasında Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmen görevlendirmesi yapılacaktır.
 • Bilişim Teknolojileri (BT) Rehber Öğretmen görevi talebinde bulunan öğretmenler görev talep dilekçeleri ve eklerini kadrolarının bulunduğu okullara vereceklerdir.  Okullar görev talep dilekçesi ve eklerini üst yazıları ile birlikte ivedilikle bağlı bulundukları İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine göndereceklerdir.
 • İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri BT Rehber Öğretmen görevlendirilmesinde Ek – 3 listede isimleri bulunan Fatih Projesi kapsamında donanım kurulumu yapılan okullara öncelik vereceklerdir. Bu kurumlara görevlendirme talebinde bulunmadan diğer İlkokul ve Ortaokullara görevlendirme talebinde bulunamayacaklardır.
 • İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri görev talep dilekçelerini 19.10.2012 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünde olacak şekilde göndereceklerdir. Ayrıca Ek – 4 de verilen görev talep dilekçelerinin toplu olarak işlendiği dosyayı elektronik ortamda doldurarak yedamlaci@meb.gov.tr adresine göndereceklerdir.
 • BT Rehber Öğretmen görevlendirmesi talep eden kurumlar Ek – 5 de bulunan BT sınıfının durumu hakkındaki bilgi formunu doldurarak görev talep dilekçesine ek olarak göndereceklerdir.
 • Bilişim Teknolojileri branşı dışındaki öğretmenler kadrolarının bulunduğu okuldan farklı okulda görev talebinde bulunamayacaklardır. BT Öğretmenleri de Ek – 2 listesi bulunan Fatih Proje donanımlarının kurulumu yapılmış okullarda görev isteyebilir.
 • Kadrolarının bulunduğu okuldan farklı okulda görevlendirilen BT Rehber Öğretmenleri BT Rehberliği görevini görevlendirildikleri okulda yapacaklardır. Kadrolarının bulunduğu okulda (eğer var ise) sadece derslere gireceklerdir ve bu ders saatlerinde okulda bulunacaklardır. Kadrolarının bulunduğu okullardan; nöbet görevi dahil olmak üzere başka bir görev verilemeyecektir. Bu dersler de (eğer var ise) kadrolarının bulunduğu okul idareleri tarafından tüm haftaya yayılmayacak, en az günde verilecek şekilde planlanacaktır.
 • Mezuniyet alanı Bilişim Teknolojileri (BÖTEB) olup farklı branşta atanan öğretmenler BT Rehber Öğretmen görevi talep edebileceklerdir. Görev talep dilekçesine ek olarak mezuniyet diploması örneğini ekleyeceklerdir. Bu görevi Bilişim Teknolojileri branşındaki öğretmenler ile aynı statüde talep edebileceklerdir. Fakat istekli öğretmenlerin aynı şartları taşıması durumunda atama branşı Bilişim Teknolojisi olanlara öncelik verilecektir.
 • BT Rehber Öğretmen olarak Sınıf Öğretmeni teklif eden okullar, bünyelerinde norm fazlası Sınıf Öğretmeni olduğuna dair bir belgeyi görev talep dilekçesine ekleyeceklerdir.
 • İkili öğretim yapan okullarda (Sabah-Öğle) ayrı ayrı BT Rehber Öğretmeni görevlendirilebilecek. Görev talep dilekçesinin üst yazısında öğretmenin hangi devre için (Sabah – Öğle) görevlendirmek istediği açıkça belirtilecektir.
 • Aynı öğretim kurumunda (binada) ve ayrı devrelerde (Sabah – Öğle) ikili öğretim yapan okullarda (İlkokul – Ortaokul) ayrı ayrı BT Rehber Öğretmeni görevlendirilebilecek. Görev talep dilekçesinin üst yazısında öğretmenin hangi okulda (İlkokul – Ortaokul) görevlendirileceği belirtilecektir.
 • BT Rehber Öğretmenlerine haftalık ders programı yapılacaktır. Bir branş öğretmeninin azami girebileceği ders  sayısı (30 saat) aşılmayacak şekilde ders çizelgesinde branş dersleri “Ders Adı” ile BT Rehberliği yapacağı dersler “BT Rehberliği” adı ile gösterilecektir. Kadrosunun bulunduğu okul ile BT Rehberliği yaptığı okullar farklı olsa bile iki ders çizelgelerindeki toplam ders saati sayısı bir branş öğretmeninin azami girebileceği ders  sayısını (30 saat) geçmeyecektir. BT Rehber Öğretmenlerine ders saatleri dışında görev verilmeyecektir.
 • BT Rehber Öğretmenlerin okular da yapacak oldukları EK – 1 de belirtilen görevler ve çalışmalar aylık ve dönemlik raporlar şeklinde görevli olduğu Okul Müdürü tarafından takip edilecektir.
 • BT Rehber Öğretmeni görev talep dilekçeleri ve eklerinde eksik ve yanlış bilgi veren öğretmenlerin görev talepleri işleme koyulmayacaktır.

 

Bakanlık Resmi Yazısı

Ek - 2_Gorev Talep Dilekcesi

Ek - 3_Fatih Projesi Donanım Kurulumu Yapilan Kurumlar

Ek - 4_Liste (İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri için)

Ek - 5_Okul Bilişim Teknolojileri Durumu

 

 Yayın:05.10.2012 - Güncelleme:05.10.2012 - 16:21 - Görüntülenme:9296 - İlgili Birim Telefonu : 2302111 - 20